24/09/2020 - 11:05
Chia sẻ bài viết lên facebook
24/09/2020 - 11:05

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

 

Dịch Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến trình tự động hóa. Tuy nhiên, điều này khiến cho hàng trăm triệu lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

 

browser not support iframe.

L.D(Theo CNBC)