29/07/2019 - 12:06
Chia sẻ bài viết lên facebook
29/07/2019 - 12:06

Bé Trung Quốc được ví như ‘Na Tra’ nhờ tài trượt xe điện cân bằng

 
Bé gái Trung Quốc được ví như 'Na Tra' nhờ tài trượt xe điện cân bằng

 
 

Bé gái Trung Quốc được ví như ‘Na Tra’ nhờ tài trượt xe điện cân bằng

Video: SCMP