03/08/2019 - 12:02
Chia sẻ bài viết lên facebook
03/08/2019 - 12:02

Chiến thuật dùng dân binh kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc

 
Chiến thuật dùng dân quân kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc

 
 

Chiến thuật dùng dân quân kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc

Video: CSIS