06/06/2018 - 02:14
Chia sẻ bài viết lên facebook
06/06/2018 - 02:14

Loài chuột đẻ hơn 900 con non trong suốt cuộc đời

 

Chuột dũi trụi lông chúa được ví như cỗ máy đẻ và cho bú sữa, có thể đẻ hơn 900 con non trong cuộc đời kéo dài 30 năm.

Loài chuột đẻ hơn 900 con non trong suốt cuộc đời

 
 

Loài chuột đẻ hơn 900 con non trong suốt cuộc đời

Đồ họa: Seeker