30/07/2020 - 08:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
30/07/2020 - 08:03

Những ai đến Đà Nẵng từ 1/7 cần làm khẩn cấp 4 việc

 

Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai từng có mặt tại Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 trở lại đây cần thực hiện khẩn 4 việc.

 
Những ai đến Đà Nẵng từ 1/7 cần làm khẩn cấp 4 việc

Thúy Hạnh