28/08/2019 - 12:23
Chia sẻ bài viết lên facebook
28/08/2019 - 12:23

Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá

 
Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá

 
 

Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá

Video: SCMP