28/07/2018 - 02:22
Chia sẻ bài viết lên facebook
28/07/2018 - 02:22

Quá trình Triều Tiên tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa

 

Một số công trình tại bãi phóng tên lửa Sohae của Triều Tiên đã được tháo dỡ, gồm cả bệ thử động cơ nhiên liệu lỏng.

Quá trình Triều Tiên tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa

 
 

Quá trình Triều Tiên tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa

 

Video: Next Media