03/08/2019 - 12:16
Chia sẻ bài viết lên facebook
03/08/2019 - 12:16

Tai nạn khiến tiêm kích Mỹ đâm vào sườn núi ở Thung lũng Chết

 
Cú đâm vào núi khi huấn luyện bay thấp của tiêm kích Mỹ

 
 

Cú đâm vào núi khi huấn luyện bay thấp của tiêm kích Mỹ

Đồ họa: Next Media