24/08/2019 - 12:42
Chia sẻ bài viết lên facebook
24/08/2019 - 12:42

Công nghệ Mỹ trang bị trên tiêm kích F-16V

 
Tính năng tiêm kích F-16 hiện đại nhất thế giới của Mỹ

 
 

Tính năng tiêm kích F-16 hiện đại nhất thế giới của Mỹ

Đồ họa: Next Media