21/08/2019 - 12:32
Chia sẻ bài viết lên facebook
21/08/2019 - 12:32

Mẫu tên lửa Mỹ phóng thử sau khi rút khỏi hiệp ước INF

 
Vụ Mỹ thử tên lửa vi phạm hiệp ước hạt nhân

 
 

Vụ Mỹ thử tên lửa vi phạm hiệp ước hạt nhân

Đồ họa: Next Media