30/09/2020 - 19:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
30/09/2020 - 19:03

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất từ 1/10

 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Trong đó, lãi suất tiền gửi tối đa dưới 6 tháng chỉ còn 4,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa với các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm.

Theo NHNN, từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ… về việc thực hiện các giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, NHNN đã điều chỉnh công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và giảm mặt bằng lãi suất.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2,12%, lạm phát được kiểm soát, bình quân tăng trưởng 3,85%, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, NHNN tiếp tục điều chỉnh các mức lãi suất kể từ ngày 01/10/2020:

NHNN ban hành Quyết định 1728/QĐ- NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

  • Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì về 185 lượt giảm lãi suất trên thế giới và dư địa của Việt Nam?

  • Kỳ vọng NHNN giảm lãi suất điều hành

  • Ứ tiền nghìn tỷ, giảm lãi suất mời vay mua nhà, sắm xe

Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống còn 4%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3%/năm xuống còn 2,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ cảu NHNN đối với các ngân hàng từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm.

Quyết định số 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất từ 1/10 - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành từ 01/10

Tại Quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30/09/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Như vậy, đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm 2020 NHNN giảm lãi suất điều hành.

Trước đó, hồi tháng 3, NHNN đã giảm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc, vượt dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng, lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN.

Và đến tháng 5, NHNN đã giảm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu… Lần thứ 3 là ngày 06/08 mới đây, NHNN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của TCTD, lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại Kho bạc…