25/09/2020 - 15:04
Chia sẻ bài viết lên facebook
25/09/2020 - 15:04

PC Đắk Nông: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh

 
Với mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào sâu rộng tại các đơn vị trong toàn Công ty. Do đó, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện của PC Đắk Nông.

Từ đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng PC Đắk Nông vẫn phát huy vai trò, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng các sáng kiến vào sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2020, PC Đắk Nông đã công nhận 35 đề tài; trong đó có 18 sáng kiến và 17 hợp lý hóa sản xuất, trong 18 sáng kiến có 15 sáng kiến được gửi Tổng công ty Điện lực miền Trung để đăng ký xét duyệt sáng kiến cấp EVNCPC.

Để có được kết quả đó, PC Đắk Nông rất quan tâm chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân; đồng thời, Công ty khuyến khích khen thưởng kịp thời những đề tài đã được EVNCPC công nhận. Theo đó, PC Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ theo từng tháng và họp xét theo từng quý để các tác giả bảo vệ đề tài sáng kiến. Những đề tài được công nhận đã và đang áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh trong Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động…

Qua nghiên cứu đánh giá cho thấy các sáng kiến chủ yếu là cải tiến, bổ sung những chi tiết của các thiết bị, phương tiện thi công còn hạn chế chưa phù hợp với nhiệm vụ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại. Việc tái sử dụng vật tư thiết bị thu hồi, hỏng hóc cũng tạo nên được một sản phẩm cải tiến mang lại hiệu quả cao với giá cả vừa phải hợp lý mà trên thị trường không có với khả năng áp dụng cao.

0716-yyy-mynh-ap-dyng-cac-cong-nghy-tien-tiyn-hiyn-yyi-trong-syn-xuyt
PC Đắk Nông đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, Công ty luôn ủng hộ, tích cực động viên CBCNV không ngừng sáng tạo trong lao động, sản xuất. Ngoài việc góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, các sáng kiến còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn, giúp các cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, khuyến khích tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, thi đua trong toàn thể CBCNV, đặc biệt là đội ngũ CBCNV trẻ.

Trong thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ; đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến; phát huy khả năng nghiên cứu, sáng kiến cải tiến khoa học của CBCNV; đồng thời tăng cường đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công ty sẽ tổ chức khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổi bật, có tính ứng dụng cao… Không những tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng trong phong trào sáng kiến.

Có thể thấy chính niềm đam mê lao động đã thôi thúc CBCNV trong toàn Công ty sáng tạo đưa ra nhiều ý tưởng mang tính thực tiễn cao. Tại PC Đắk Nông phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã lan tỏa và được đông đảo CBCNV trong toàn Công ty nhiệt tình tham gia và xem đây là “đòn bẩy” thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Công ty trong thời gian tới.