01/10/2020 - 09:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
01/10/2020 - 09:03

Phấn đấu từ 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, nét đặc sắc trong chiến lược Quốc phòng

 
Theo Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, nét mới đáng chú ý là trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là toàn quân ưu tiên xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp bế mạc ngày 30/9). Nhân dịp này PV Dân Việt có trao đổi với Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng về một số vấn đề trong xây dựng Quân đội được Đại hội đề ra.

Phấn đấu từ 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, nét đặc sắc trong chiến lược Quốc phòng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân (ảnh VNE).

Thưa Thiếu tướng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, đây có phải nét mới, nét đặc biệt trong chiến lược Quốc phòng của chúng ta?

– Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự giúp đỡ của trung ương, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự đùm bọc của nhân dân cả nước, toàn quân ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Nổi bật là quân đội ta đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đối với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định: tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế; phấn đấu từ nay đến năm 2025, toàn quân phải bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, đồng thời hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Phấn đấu từ 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, nét đặc sắc trong chiến lược Quốc phòng - Ảnh 2.

Quân chủng Hải Quân được trang bị tiến thắng lên hiện đại (ảnh Mai Khuê).

Nét mới đáng chú ý là trong nhiệm kỳ mới, toàn quân ưu tiên xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

  • Vì sao Đại hội Đảng bộ Quân đội không bầu Quân ủy Trung ương?

Đồng thời Đại hội cũng thông qua nghị quyết, trong đó xác định giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với quân đội; xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; không để đất nước bị động bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phấn đấu từ 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, nét đặc sắc trong chiến lược Quốc phòng - Ảnh 4.

Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện huấn luyện chiến đấu (ảnh IT).

Hiện nay một số lực lượng của Quân đội ta đã được xác định tiến thẳng lên hiện đại để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đây là tiền đề quan trọng để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại?

– Những năm qua, toàn quân đã và đang thực hiện một số giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ này tiếp tục được thúc đẩy, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.
Điều này đòi hỏi, toàn quân tiếp tục nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh” hơn nữa; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội.

Phấn đấu từ 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, nét đặc sắc trong chiến lược Quốc phòng - Ảnh 5.

Bộ binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam huấn luyện (ảnh TPO).

Quân đội ta Đội quân chiến đấu- Đội quân công tác – Đội quân lao động sản xuất, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ nhân dân, xây dựng Quân đội hiện đại không chỉ để làm tốt chức năng chiến đấu mà còn để thực hiện tốt các chức năng khác thưa Thiếu tướng?

– Ngay từ khi ra đời, Bác Hồ đã xác định quân đội ta có 3 nhiệm vụ, là “Đội quân chiến đấu- Đội quân công tác – Đội quân lao động sản xuất”.

Hơn 75 năm qua, Quân đội ta đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ này, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác trong mọi tình huống, Quân đội ta sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả nhiệm vụ hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản lý chặt chẽ hơn các doanh nghiệp quân đội, nhất là không để sơ hở, sai sót trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Quân đội ta càng tiến lên chính quy, hiện đại, càng củng cố thêm nền tảng, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt ba chức năng nêu trên.

Quân đội ta cũng sẽ đẩy mạnh một bước công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tăng cường quan hệ hợp tác song phương, mở rộng và nâng tầm quan hệ đối ngoại quốc phòng đa phương; góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của quân đội và đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc từ sớm, từ xa, ngày càng làm rạng ngời phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Xin cảm ơn Thiếu tướng (!)

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;

Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.