22/08/2020 - 13:02
Chia sẻ bài viết lên facebook
22/08/2020 - 13:02

Trên 78% doanh nghiệp niêm yết tại HNX kinh doanh có lãi

 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, song trong 6 tháng đầu năm 2020, vẫn có tới 78,1% số doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu tại HNX kinh doanh có lãi, với tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp niêm yết tại HNX phải công bố báo cáo tài chính quý II/2020 là 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2020. Báo cáo tài chính tự lập quý II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã công bố cho thấy, có 268 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Xét ở góc độ ngành, có 05/11 ngành kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2020. Hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành tài chính; trong đó, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (115,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019; ngành tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng). Ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, song chỉ có 17/48 doanh nghiệp có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019 (do thoái vốn đầu tư), còn lại 31/48 doanh nghiệp kết quả kinh doanh giảm.

tren 78 doanh nghiep niem yet tai hnx kinh doanh co lai
Ảnh minh họa

Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là bất động sản (giảm 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020); nông lâm nghiệp và thủy sản (giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020); khai khoáng và dầu khí (giảm 12,6%, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020), nguyên nhân do tác động ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid-19. Mặc dù ngành bất động sản ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, song cũng có một số ít doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2019 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Ngược lại, số doanh nghiệp niêm yết tại HNX 6 tháng đầu năm 2020 kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị lỗ là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019. Xét ở góc độ ngành, có 06/11 ngành tổng lỗ tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các ngành kinh doanh lỗ nhiều nhất là bất động sản, tổng giá trị lỗ từ -27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tăng 341%); ngành khai khoáng và vầu khí lỗ tăng từ -50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tăng 225%); ngành vận tải kho bãi với tổng lỗ tăng từ -10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tăng 214%)… Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngưng trệ.