02/08/2020 - 07:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
02/08/2020 - 07:03

Vượt Covid-19, PJICO báo lãi tăng tới 35%

 
Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, PJICO đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc kỷ lục, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, bất chấp dịch bệnh.  

 

vuot covid 19 pjico bao lai tang toi 35

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, PJICO vẫn ghi dấu ấn đặc biệt về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của PJICO trong 6 tháng đạt 134,8 tỷ đồng, tương đương hoàn thành khoảng 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.Doanh thu phí bảo hiểm gốc (đã bao gồm doanh thu từ chương trình bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ) trong 6 tháng đầu năm 2020 của PJICO đạt 1.776 tỷ đồng, tăng trưởng 24,8% so với cùng kỳ năm 2019 và gấp hơn 3 lần so với tốc độ tăng trưởng của thị trường, đạt 61,2% kế hoạch năm.

Đây là mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất của PJICO trong vòng 15 năm trở lại đây, cao hơn mức tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong 6 tháng qua (doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm theo ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 7%, ước đạt 26.991 tỷ đồng).

Cũng tại PJICO, mảng bảo hiểm xe cơ giới trong 6 tháng cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu cao hơn hẳn so với mức tăng trưởng bình quân của mảng này tính trên phạm vi toàn thị trường, tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 7%, bồi thường 9.028 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).