Điều khoản sử dụng của doanhnhancuoituan

Dưới đây là các điều khoản sử dụng của website doanhnhancuoituan. Bằng việc sử dụng website này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng website doanhnhancuoituan và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh thỏa thuận sử dụng, và bạn nên kiểm tra Điều khoản sử dụng thường xuyên mỗi khi truy cập vào trang web.

dieu-khoan-su-dung

Quyền hạn của doanhnhancuoituan

 • doanhnhancuoituan có quyền điều chỉnh và thay đổi các dịch vụ mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định của trang web.
 • Chúng tôi có quyền hạn chế các thông tin quảng cáo mà người dùng đăng tải trên trang web bằng cách gửi cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.
 • Nguồn tài nguyên trên diễn đàn (nếu có) được người dùng đăng tải, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền hoặc trách nhiệm pháp lý của những nguồn tài nguyên đó.
 • Chúng tôi có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trang web của bạn nếu bạn có hành động gây hại cho trang web hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Trách nhiệm của người sử dụng

 • Bạn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Bạn phải bảo vệ mật khẩu truy cập và chịu trách nhiệm cho việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, bất kể có phải là bạn trực tiếp đăng nhập hay không.
 • Bạn không được cung cấp thông tin vi phạm pháp luật, đối lập với đạo đức, thực hiện kinh doanh bất hợp pháp hoặc gây hại cho cá nhân/tổ chức khác.
 • Bạn không được cung cấp thông tin thuộc sở hữu của người khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
 • Bạn không được cản trở, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; không được phân phát các tệp chứa virus, chương trình phá hoại hoặc các tệp, chương trình gây hại cho dịch vụ.

Sản phẩm của các bên thứ ba trên trang web

 • doanhnhancuoituan có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Những trang web này không thuộc sở hữu của doanhnhancuoituan, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin, dịch vụ và nội dung được đăng tải trên các trang web đó.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web.
 • dieu-khoan-su-dung

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người sử dụng truy cập và sử dụng website doanhnhancuoituan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button